Collecteren voor onderzoeken naar Dunne Vezel Neuropathie

Lilian Waterlander
Normal 7dd668d42920cce46ca66edb476fe1d570591a99
Qr
from € 1.000 (13%)

Ik ben Lilian Waterlander, 47 jaar. Ik heb de diagnose Dunne Vezel Neuropathie.

Het traject vooraf is erg lang, mede omdat de onderzoeken plaatsvinden in het ziekenhuis in Maastricht (AZM) en de wachtlijst daar op dit moment dik 1 jaar is. Ik ben deze actie gestart omdat ik graag wil collecteren voor het mogelijk maken van deze onderzoeken in andere ziekenhuizen in Nederland en met een kortere wachtlijst. Daarnaast is blijven zoeken naar goede pijnmedicatie ook erg belangrijk. Mijn andere doel is in zijn algemeenheid meer bekendheid voor deze allesoverheersende pijnlijke ziekte. Een lijst van symptomen is bijgevoegd.

http://www.spierziektencentrummaastrichtumc.nl/dunnevezelneuropathie/algemeen/ziektebeeld-video/

Alvast bedankt allemaal!

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

View all
€ 10 17-09-2019 | 18:00
€ 25 17-09-2019 | 16:43
€ 15 11-10-2017 | 21:51
€ 50 22-03-2017 | 01:38
€ 5 09-03-2017 | 21:35 Om te proberen iets bij te dragen