Eerste extra onderzoek naar DVN van start!

06-09-2018 | 14:22

Met de campagne ‘DVN de wereld uit!’ zamelen we geld in om extra onderzoek naar DVN te financieren. Begin van dit jaar maakten we bekend voor welke drie onderzoeken we gaan sparen. Dankzij de opbrengst van alle acties en bestemde giften kan het allereerste extra onderzoek nu al van start! In dit onderzoek gaan de onderzoekers kijken naar de hersenen van mensen met DVN. Ze willen achterhalen welke hersengebieden betrokken zijn bij chronische pijn.

HET IN BEELD BRENGEN VAN PIJN MET FUNCTIONELE MRI

Pijn is één van de belangrijkste klachten van mensen met DVN. Chronische pijn kan invloed hebben op de hersenen. Zo is bij mensen met bepaalde pijnsyndromen de hersenactiviteit anders dan bij gezonde personen. Het doel van dit nieuwe onderzoek is om uit te zoeken of dat ook bij mensen met DVN het geval is. Hiervoor zullen de onderzoekers gebruik maken van de functionele MRI, een techniek waarmee de hersenactiviteit in beeld kan worden gebracht. Mogelijk kan de functionele MRI in de toekomst gebruikt worden bij het stellen van de diagnose en om pijn op een objectieve manier te meten. Dit kan belangrijk zijn voor toekomstige medicijnonderzoeken.

Het onderzoek naar functionele MRI wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Karin Faber en dr. Janneke Hoeijmakers in het Maastricht UMC+.

SPAAR MEE VOOR HET VOLGENDE ONDERZOEK

Nu het eerste onderzoek van de onderzoeksagenda is toegekend, kunnen we gaan sparen voor het tweede: ‘De rol van de mitochondriën bij dunnevezelneuropathie’. In dit onderzoek willen de onderzoekers kijken of de energiefabriekjes van de cel (de mitochondriën) bij mensen met DVN wel goed functioneren. Bij een aanzienlijk deel van de mensen met DVN ontstaan de klachten na bijvoorbeeld zoals een virusinfectie, ongeval, operatie of zware lichamelijke inspanning. Deze voorbeelden hebben met elkaar gemeen dat ze energie kosten. Dit kan wijzen op een verstoorde werking van de mitochondriën. Dit onderzoek zou tot nieuwe aanknopingspunten voor therapie kunnen leiden.